Ing. Renáta HAKROVÁ – odpovědi

  • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

V zastupitelstvu obce působím již čtyři roky a ráda bych v této práci pokračovala i nadále. Na obci máme rozpracováno velké množství projektů, které je potřeba dokončit. Ráda bych, aby naše obec měla fungující kanalizaci, opravené silnice, moderní a úsporné veřejné osvětlení, chodníky podél hlavní silnice. Důležitý je pro mě kulturní rozvoj obce. Budu ráda, když se Nová Ves a její části stanou místem, ve kterém se lidem dobře a pohodlně žije.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Novou Ves mám ráda jako celek, každá její část má své kouzlo. Máme ideální spojení do hlavního města, můžeme využívat jeho výhody, ale zároveň zde nacházíme klid vesnice. Jsem ráda, že věci veřejné se v naší obci začaly spravovat odborně a na naší vesnici to začíná být vidět.  Moje rodina zde žije téměř sedmdesát let a i pro mě s manželem byla Nová Ves jasná volba. Ráda bych, aby se v naší obci udržovali kulturní tradice a rozvíjel se veřejný prostor pro volnočasové aktivity.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Na obci se mi nelíbí stav její infrastruktury. Ve velké části obce chybí kanalizace, chodníky, jsou zde rozbité silnice, chátrající veřejné osvětlení, chátrající budova bývalé školy, zanesený rybník, mizející zeleň. Je to práce na několik volebních období. V investičních potřebách se pohybujeme v řádech stovek milionů korun. Je potřeba připravit dobré projekty, na které se dají sehnat peníze z dotací. Obec ze svého rozpočtu není schopna své potřeby zafinancovat.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Bohužel se budu opakovat, ale odpověď bude téměř stejná jako v předešlé otázce. Jako nejtíživější problém Nové Vsi vidím množství investičních potřeb (výstavba kanalizace, oprava silnic, výstavba chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce a využití budovy bývalé školy) a malé množství peněz, které má obec ze svého rozpočtu k dispozici. Je potřeba kvalitně zpracovávat projekty a násobit množství obecních prostředků dotacemi.

  • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako v předešlém volebním období bych se chtěla soustředit na výstavbu infrastruktury s podmínkou udržení finančního zdraví naší obce. I nadále bych chtěla snižovat podíl provozních výdajů obce a zvyšovat podíl investičních výdajů obce, multiplikovat množství obecních finančních prostředků získáváním dotací na důležité investiční akce a zadávat obecní zakázky pomocí průhledných výběrových řízení. Zároveň bych se i nadále chtěla věnovat rozvoji kultury a podpoře spolků.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Čtyři roky působím na pozici místostarostky obce, orientuji se v rozpracovaných projektech, mám zkušenosti s vedením obce a úřadu. 12 let jsem byla zaměstnancem Živnobanky (později UniCredit Bank), kde jsem se vypracovala z místa bankovní úřednice na pozici ředitelky pobočky a následně na pozici vedoucí samostatného oddělení.  Mám vysokoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a management, součástí mého studia byl i obor fungování veřejné správy.