• Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako v předešlém volebním období bych se chtěla soustředit na výstavbu infrastruktury s podmínkou udržení finančního zdraví naší obce. I nadále bych chtěla snižovat podíl provozních výdajů obce a zvyšovat podíl investičních výdajů obce, multiplikovat množství obecních finančních prostředků získáváním dotací na důležité investiční akce a zadávat obecní zakázky pomocí průhledných výběrových řízení. Zároveň bych se i nadále chtěla věnovat rozvoji kultury a podpoře spolků.

Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v tom, co už jako členka kulturního a informačního výboru dělám, co mě baví a je podle mě pro život v obci důležité. Blízká je mi péče o památky, zájem o životní prostředí. Ráda propojuji generace, v tom vidím možnosti velké. Ale nebráním se žádným úkolům a výzvám a těším se na ně!
Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?
 • Ráda bych pokračovala v aktivitách kolem kultury v obci, oživování tradic a podpory spolkových aktivit. Vzhledem ke své práci bych chtěla školku a lidi v ní ještě víc propojit se životem a děním ve vesnici. A pak je tady krajina v obci a kolem ní, louky, pole, lesíky. Myslím, že i tady je na čem pracovat.
  Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Na zlepšení sociálních potřeb občanů a občanské vybavenosti v naší obci. Mezi mé priority patří prosadit pomocí dotačních programů přestavbu školy ve Vepřku pro sociální využití, např. „Dům pro seniory“ s rozšířenými sociálními službami pro naše ne jen starší občany a  dále zbudování standardního „Sběrného dvora“, jako je například k dispozici občanům ve Veltrusích.
Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Za důležitou považuji vstřícnou komunikaci a spolupráci úřadu s občany a kvalitní a dostatečnou informovanost.
Palčivý je problém s kapacitami ve školských zařízeních.
Mé priority se však nemusí shodovat s aktuálními potřebami naší obce nebo některých částí, proto za svou největší prioritu považuji snahu naplnit náš volební program tak, aby se nám všem v Nové vsi SPOLEČNĚ dobře žilo.
Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Dobrá zpráva je, že se obci podařilo dohnat staré resty v podobě kanalizace a čističek, probíhá oprava silnice a výstavba chodníků.
Bohužel, důsledkem dlouhodobého odkládání těchto staveb bylo jejich zdražení a snížení podílu dotací na jejich financování. Výsledek: zadlužení 25 milionů korun.
Opravdu by mne těšilo podporovat pořádání velkorysých akcí a realizaci nových projektů pro sportovní, kulturní a jiné aktivity. Za současné situace v obecní kase ale považuji za důležité pečlivě zvažovat účelnost každého výdaje a hledat rovnováhu mezi všestranným rozvojem obce a konsolidací jejích financí. Jen tak budeme moct brzy začít aspoň uvažovat třeba o snižování koeficientu daně z nemovitosti…

Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

V zastupitelstvu jsem již působil v období 2014-2018. Vím, co práce zastupitele obnáší. Jako důležité vidím zpřístupnění zasedání zastupitelstva většímu okruhu obyvatel pomocí video přenosů. Mým cílem je moderní a slušná komunikace s občany.
Kromě zvyšování informovanosti chci podporovat sportovní a kulturní život v obci.
Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Mou hlavní prioritou je sociální oblast, zejména pomoc seniorům v komunikaci s úřady a bezpečnou orientací v on-line prostoru. Zároveň bych se chtěla věnovat ochraně krajiny a životního prostředí v obci.
Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Snaha o to, aby se v Naší obci žilo dobře nám, ale i našim dětem a dalším generacím.
Zavřít

Sdílet: